Про НУФ

Наша місія

Головна мета діяльності Німецько-Українського фонду – посилення конкурентоспроможності українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) шляхом надання їм кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів через обрані банки-партнери.

Оскільки досягнути цієї мети можна лише за умови стабільно працюючої та розвиненої банківської системи, важливим завданням НУФ є також підтримка розвитку банківського сектору, спроможного забезпечити стійке довгострокове фінансування ММСП за прийнятною ціною.

Загальні засади

НУФ був заснований у 1999 році Національним банком України (31,25%), Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України (31,25%) та Німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW) (37,5%) на паритетних засадах . Статутний капітал НУФ становить 16,36 млн. євро.

НУФ – неприбуткова установа, тому будь-який можливий прибуток не розподіляється між засновниками НУФ, а спрямовується на подальше кредитування ММСП. Такий статус НУФ визначений намірами урядових організацій Німеччини та України забезпечити відновлюваність коштів НУФ.

Керівництво

Колегіальним органом управління НУФ є його Наглядова Рада. Головою Наглядової Ради НУФ є Голова Національного банку України, а членами – уповноважені представники KfW та Міністерства фінансів України.

Вищою посадовою особою НУФ є Виконавчий директор НУФ, який забезпечує вирішення всіх питань поточної діяльності НУФ, представляє НУФ у взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними установами та організаціями.

Державна установа “Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва” здійснює поточне управління коштами НУФ відповідно до Положення про Німецько-Український фонд, рішення Наглядової Ради НУФ та угоди про здійснення поточної діяльності з НУФ.

Перелік фінансових послуг

Німецько-Український фонд надає фінансові кредити за рахунок власних коштів прийнятним банкам-партнерам для подальшого кредитування суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва.

Програми

Основним інструментом діяльності НУФ є кредитні програми. НУФ впроваджує свої програми за принципом фінансової установи “другого рівня”, надаючи фінансові ресурси ММСП через відібрані банки-партнери, які відповідають певним вимогам. Банки-партнери надають кредити цільовим групам ММСП, які описані у програмах НУФ.

Такий принцип дозволяє розподілити кредитні ризики між банками-партнерами та НУФ і охопити Програмами НУФ всі регіони країни за рахунок розвиненої філіальної мережі банків-партнерів НУФ.

Ліцензії та дозволи

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №2 від 05.07.2006, видана Національним банком України.

Стратегія

Стратегія подальшого розвитку НУФ, яка була прийнята його засновниками у 2010 році, визначає основнi напрямки розвитку НУФ удосконалення та розвиток діяльності НУФ, посилення його ролі в підтримці фінансування ММСП, включаючи:

  • покращення умов співробітництва з банками-партнерами;
  • покращення та розширення спектру кредитних продуктів для ММСП;
  • запровадження кредитування банків-партнерів та ММСП в національній валюті;
  • введення обмеження на процентні ставки для кінцевих позичальників;
  • запровадження вимог до спів-фінансування банками-партнерами за рахунок власних коштів Програм НУФ;
  • консультаційна підтримка для банків-партнерів;
  • залучення нових донорів;
  • вжиття заходів з просування діяльності НУФ;

Одними з найважливіших напрямків розвитку НУФ на сьогоднішній день є збільшення обсягів кредитних операцій НУФ в гривні та удосконалення умов кредитних продуктів для ММСП (включаючи обмеження максимальної процентної ставки за кредитами ММСП), що покликані підвищити привабливість та доступність кредитних ресурсів НУФ для ММСП.