Принципи роботи

Наша місія

Головна мета діяльності Німецько-Українського фонду – підтримка фінансування мікро, малих та середніх підприємств України (далі – МСП) шляхом надання їм через банки-партнери кредитів для здійснення інвестицій в основний та обіговий капітал.

Оскільки досягнути цієї мети можна лише за умови стабільно працюючої та розвиненої банківської системи, важливим завданням НУФ є також підтримка розвитку банківського сектору, спроможного забезпечити стійке довгострокове фінансування ММСП за прийнятною ціною.

Загальні засади

Німецько-Український фонд (НУФ) є фінансовою установою, який розпочав свою діяльність в 1996 році в рамках програми Федерального Уряду Німеччини "ТРАНСФОРМ" з підтримки процесу реформ в Україні

Засновниками НУФ є:

  • Національний банк України (31,25%),
  • Уряд України в особі Міністерства фінансів України (31,25%),
  • Німецький банк розвитку KfW (37,5%) на паритетних засадах .

Статутний капітал НУФ становить 16,36 млн. євро.

НУФ – неприбуткова установа, тому будь-який можливий прибуток не розподіляється між засновниками НУФ, а спрямовується на подальше кредитування МСП. Такий статус НУФ визначений намірами урядових організацій Німеччини та України забезпечити відновлюваність коштів НУФ.

Керівництво

Колегіальним органом управління НУФ є його Рада. Головою Ради НУФ є Заступник Голови Національного банку України, а членами – уповноважені представники KfW та Міністерства фінансів України.

Вищою посадовою особою НУФ є Виконавчий директор НУФ, який забезпечує вирішення всіх питань поточної діяльності НУФ, представляє НУФ у взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними установами та організаціями.

Державна установа “Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва” здійснює поточне управління коштами НУФ відповідно до Положення про Німецько-Український фонд, рішення Наглядової Ради НУФ та угоди про здійснення поточної діяльності з НУФ.

Перелік фінансових послуг

Німецько-Український фонд надає фінансові кредити за рахунок власних коштів прийнятним банкам-партнерам для подальшого кредитування суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва.

Програми

Основним інструментом діяльності НУФ є кредитні програми. НУФ впроваджує свої програми за принципом фінансової установи “другого рівня”, надаючи фінансові ресурси МСП через відібрані банки-партнери. Банки-партнери надають кредити цільовим групам МСП, які описані у програмах НУФ.

Такий принцип дозволяє розподілити кредитні ризики між банками-партнерами та НУФ і охопити Програмами НУФ всі регіони країни за рахунок розвиненої філіальної мережі банків-партнерів НУФ.

Ліцензії та дозволи

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №2 від 05.07.2006, видана Національним банком України.